Klinika Adiktologie
 

Česko-anglický terminologický převodník

Zde je pro případné využití dokument, který vznikl za finanční podpory

Projektu NETAD, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111 OP VK:

"Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii"