Klinika Adiktologie
 

Odborné zaštítění a finanční podpora

VYCHÁZÍ POD ZÁŠTITOU

1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze

Národního monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti

Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP

České neuropsychofarmakologické společnosti

Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Psychologického ústavu AV ČR

 

VYDÁNO ZA PODPORY

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Magistrátu hlavního města Prahy

společnosti Lundbeck Czech Republic s.r.o.