Klinika Adiktologie
 

Poradní a konzultační skupina

STATISTIČTÍ KONZULTANTI

Mgr. Jaroslav Vacek

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

 

PhDr. RNDr. et RNDr. Hana Voňková, Ph.D.

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

 

PORADNÍ A KONZULTAČNÍ SKUPINA

MUDr. Pavel Bém

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

 

Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., Brno

 

MUDr. Stanislav Grof

Kalifornský institut integrálních studií, San Francisco, USA

 

Mgr. Danica Klempová

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, Lisabon, Portugalsko

 

MUDr. Pavel Kubů

Ústav lékařské informatiky, Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta

 

Mgr. Aleš Kuda

Soukromá psychoterapeutická praxe, Praha

 

Mgr. Sylva Majtnerová-Kolářová

A.N.O. - Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí, Praha

 

MUDr. Jana Novotná

Psychiatrická ambulance, Brno

 

Doc. PhDr. Vladimír Řehan

Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, Katedra psychologie