Klinika Adiktologie
 

Reklamní sdělení a zákaznický servis

Redakce časopisu Adiktologie
Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze
Apolinářská 4
120 00 Praha 2
e-mail: journal@adiktologie.cz

Distribuce, informace a objednávky předplatného na adrese vydavatele, casopis.adiktologie.cz; e-mail: scan@scan-os.cz

Inzerce na adrese redakce, e-mail: malinova@adiktologie.cz