Klinika Adiktologie
 

| Year 2002

2 / 2002

No 2 2002

[EDITORIAL / EDITORIAL]

Mravčík, V.

Adiktologie, 2002 December, 2(2), 3-4

PŮVODNÍ PRÁCE / ORIGINAL ARTICLES

 

Okruhlica, L., Klempová, D.

[Hodnocení programu vakvinace proti hepatitidě B u uživtelů drog v Bratislavě]

[Evaluation of a Hepattis B Vaccination Program among Users in Bratislava]

Adiktologie, 2002 December, 2(2), 10-17

 

Mravčík, V., Šebáková, H.

[Výskyt virových hepatitid typu B a C u injekčních uživatelů drog v okrese Karviná]

[HBV and HCV Prevalence in Injection Drug Users in Karviná District]

Adiktologie, 2002 December, 2(2), 18-27

 

KRÁTKÁ SDÉLENÍ / BRIEF COMMUNICATION

 

Kubů, P.

[Obecné zásady, kritéria kvality, testování a cílová skupina využití internetu v projektech prevence závislostí a harm reduction]

[General principles, quality criteria, testing and target group of internet exploitation in abuse prevention and harm reduction projects]

Adiktologie, 2002 December, 2(2), 30-39

 

Řehák, V., Krekulová, L.

[Virové hepatitidy u injekčních uživatelů psychoaktivních látek]

[Viral hepatis in injecting drug users]

Adiktologie, 2002 December, 2(2), 40-47

 

Z PRAXE / PRACTICE

 

Zogatová, K.

[Typologie relapsu - poznámky praktika]

[Typology of relapse - practitioner´s observations]

Adiktologie, 2002 December, 2(2), 50-57

 

Kerr, T., Palepu, A.

[Centra aplikace injekčních uživatelů drog v Kanadě: nastal čas?]

[Safe Injection Facilities In Canada: Is It Time?]

Adiktologie, 2002 December, 2(2), 58-63

 

 

 

Top