Klinika Adiktologie
 

| Year 2010

Issue 3/2010

No 3 2010

EDITORIAL

Miovský, M.

[Vážené kolegyně a kolegové ....]

Adiktologie, 2010 November, 10(3), 141-142

 

PŮVODNÍ PRÁCE / ORIGINAL ARTICLES

Jurystová, L., Miovský, M.

[Vybrané aspekty organizační a odborné podpory pedagogů při realizaci metodiky Unplugged ve školách: Výsledky evaluace impementace projektu EUDAP]

[Selected Aspects of Organisation and Expert Support for Teachers and Other Education Professionals in Delivering the Uplugged Programme in Schools: Findings of the Evaluation of the Implementation of the EUDAP Project]

Adiktologie, 2010 November, 10(3), 146-153

 

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY / REVIEW ARTICLES

Holcnerová, P.

[Vzorce užívání alkoholu ve vybraných kulturách]

[Patterns of Alcohol use in Selected Cultures]

Adiktologie, 2010 November, 10(3), 154-162

 

Lávičková, J., Kozák, J.

[Chronická bolest a opioidní analgetika na lékařský předpis v adiktologii]

[Chronic Pain, Prescribed Opioid Analgesics, and Addictology]

Adiktologie, 2010 November, 10(3), 164-173

 

Herzog, A., Termer, A.

[Časopis Dekontaminace informační a vzdělávací médium pro uživatele drog]

[Dekontaminace Magazine: An Informational and Educational Medium for Active Drug User]

Adiktologie, 2010 November, 10(3), 174-178

 

STUDENTSKÁ PRÁCE / STUDENT PAPER

Šrahůlková, K.,Vanderplaschen, W.

[Srovnání systému prevence užívání návykových látek v Belgii a v České republice]

[A Comparison of grug Use Prevention System in Belgium and the Czech Republic]

Adiktologie, 2010 November, 10(3), 180-187

 

DISKUZE / DISCUSSION

International Harm Reduction Association (IHRA)

[Co je "harm reduction"? Stanovisko mezinárodní asociace pro harm reduction (IHRA)]

Adiktologie, 2010 November, 10(3), 188-190

 

Richterová Těmínová, M.

[Kdo je bez viny, hoď kamenem aneb krátká polemika]

Adiktologie, 2010 November, 10(3), 192-192

 

Honzák, R.

[Kudy vede cesta konopí]

Adiktologie, 2010 November, 10(3), 194-195

 

Top