Klinika Adiktologie
 

| Year 2009

3 / 2009

No 3 2009

EDITORIAL / EDITORIAL

Kalina, K.

[Editorial aneb z Čech až na konec světa]

Adiktologie, 2001 September, 9(3), 133-136

 

Sklenář, O.

[Vážení čtenáři…]

Adiktologie, 2001 September, 9(3), 137-137

 

PŮVODNÍ PRÁCE / ORIGINAL ARTICLE

Charvát, M.

[Vybrané osobnostní charakteristiky dlouhodobých a pravidelných uživatelů konopných drog]

[Selected Personality Traits of Long-term and Regular Cannabis Users]

Adiktologie, 2001 September, 9(3), 140-150

 

PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK / REVIEW ARTICLE

Šrahůlková, K.

[Tuppercare – drogová prevence určená pro ženy z minoritních skupin obyvatel žijících v Belgii]

[Tuppercare – Drug Prevention Intended for Women from Minority Population Groups Living in Belgium]

Adiktologie, 2001 September, 9(3), 152-155

 

STUDENTSKÉ PRÁCE / STUDENT PAPERS

Kutřínová, L.

[Strategie zvládání stresu klientů kontaktního a doléčovacího centra]

[Coping Strategies of Clients of Drop-in and Aftercare Centre]

Adiktologie, 2001 September, 9(3), 156-165

 

Pavlovská, A.

[Peer program v praxi – umělý přístup, nebo nutnost?]

[Peer Programme in Practice – Artificial Approach or Necessity?]

Adiktologie, 2001 September, 9(3), 166-171

 

DISKUSE / DISCUSSION

Nešpor, K.

[Chraňte děti před počítači a počítače před dětmi]

Adiktologie, 2001 September, 9(3), 172-174


Top