Klinika Adiktologie
 

| Year 2011

Issue 4/2011

No 4 2011

EDITORIAL

Novotný, V.

[Adiktologická spolupráca na oboch brehoch Moravy]

Adiktologie, 2011 November, 11(4), 197-197

 

PŮVODNÍ PRÁCE / ORIGINAL ARTICLE

Kvášová, S., Nečas, V.

[HIV/AIDS v českých denících v proměnách času]

[HIV/AIDS in the Czech Media (1996–2009)]

Adiktologie, 2011 November, 11(4), 200-206

 

Páleníček, T., Kuchař, M.

[Je možná detekce a identifikace nových syntetických drog (NSD) pomocí orientačních testů?]

[Can Rapid Tests Be Used to Detect and Identify New Synthetic Drugs (NSDs)?]

Adiktologie, 2011 November, 11(4), 208-214

 

Čermák, B.

[Rozdíly v barevnosti výtvarných prací osob závislých na alkoholu a závislých na nealkoholových drogách]

[Colour Differences in Art Work of People Addicted to Alcohol and Non-alcohol Drugs]

Adiktologie, 2011 November, 11(4), 216-224

 

Gajdošová, B., Orosová, O.

[Vzťah osobnostných faktorov, reziliencie a sebaúcty k výskytu pravidelného fajčenia tabakových cigariet a skúseniosti s marihuanou medzi slovenskými dospievajúcimi]

[The Association of Personality Factors, Resilience, and Self-esteem with Tobacco and Marijuana Smoking among Slovak Adolescents]

Adiktologie, 2011 November, 11(4), 226-234

 

PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK / REVIEW ARTICLE


Miovský, M., Šťastná, L., Gabrhelík, R., Jurystová, L.

[Evaluace primárně preventivních intervencí v ČR: Realizované výzkumné studie]

[Evaluation of the Drug Prevention Interventions in the Czech Republic]

Adiktologie, 2011 November, 11(4), 236-247

 

Gabrhelík, R.

[Krátký přehled účinků „tanečních drog“: MDMA, ketamin a GHB]

[A Brief Overview of the Effects of „Club Drugs“: MDMA, Ketamine, and GHB]

Adiktologie, 2011 November, 11(4), 248-254

 

DISKUSE / DISCUSSION

Pavlovská, A.

[Etické otázky činnosti iniciativy Project Prevention]

[Ethical Issues of the Project Prevention Initiative]

Adiktologie, 2011 November, 11(4), 256-264

 

Top