Klinika Adiktologie
 

| Year 2005

4 / 2005

No 4 2005

EDITORIAL / EDITORIAL

Vobořil, J.

[Vážení čtenáři.....]

Adiktologie, 2001 December, 5(4), 481-482

 

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY / REVIEW ARTICLES

Pešek, R., Kotrbová, K., Masár, O., Vurm, V.

[Racionální analýza významných faktorů terapeutické účinnosti svépomockého společenství Anonymních alkoholiků]

[Rational analyzes of meaningful facors implicating therapeutic effect of self-supportive fellowship Alcoholics Anonymous]

Adiktologie, 2001 December, 5(4), 488-501

 

KRATKÁ SDĚLENÍ / BRIEF COMMUNICATION

Tumpachová, N.N.

[Hodnocení smyslu života v průběhu psychoterapie osob závislých na návykových látkách]

[Evaluation of Changes in Sense of Life during Psychotherapy for Clients with Addiction Behaviour]

Adiktologie, 2001 December, 5(4), 504-515

 

Lejčková, P.

[Zahraniční internetové zdroje informací v oblasti primární prevence]

[Non-Czech internet information sources in the field of primary prevention]

Adiktologie, 2001 December, 5(4), 516-521

 

Z PRAXE / PRACTICE

Hampl, K.

[Zajištění ambulantní zdravotní péče o pacienty s problematikou užívání návykových látek]

[Outpatient healtcare ensurance of patients with the substance abuse problems]

Adiktologie, 2001 December, 5(4), 524-531

 

Inteview with Grof, S.

[Psychological, Philosophical, and Spiritual Dimensions of LSD Psychotherapy - III. part]

Adiktologie, 2005 October, 5(4), 532-549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top